CSS3 Button Design Css3Menu.com

Sociale Begeleiding MFC

Als voorziening beogen we een nauwe samenwerking met het gezin. Dit kan onder verschillende vormen:

  • wederzijdse informatie-uitwisseling (contactboekjes, oudercontactavonden, huisbezoeken, telefonische contacten, …)
  • advies
  • ouderavonden
  • ....Gedurende de gehele begeleiding (van intake tot beëindiging dienstverlening) wordt het gezin bijgestaan door een maatschappelijk werker.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de intake en de inschrijving, zowel voor het M.P.I. als voor de school.

De maatschappelijk werker treedt op als eerste contactpersoon voor de ouders en zal je wegwijs maken in De Kindervriend. Alle opmerkingen, vragen, bedenkingen, … kunnen via hem/haar worden doorgegeven en een antwoord krijgen.
De maatschappelijk werker kan een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van het verwerkings- en aanvaardingsproces van ouders.
Samen met de leerkracht, therapeuten, opvoeders en leefgroepbegeleider vormt de maatschappelijk werker een team. In alle interne overlegmomenten vertegenwoordigt hij/zij de stem van de ouders.
Naast de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), kan de maatschappelijk werker de ouder ook bijstaan bij andere administratieve zaken (verhoogde kinderbijslag, aanvraag toelage gemeente, …).
Op het einde van de schoolloopbaan in De Kindervriend of wanneer de noodzaak zich voordoet, wordt samen met de ouders gezocht naar een oplossing op maat.

De maatschappelijk werker is vaak de contactpersoon voor andere diensten: VAPH, CLB, consultatiebureau, andere M.P.I’s, thuisbegeleidingsdiensten, O.C.M.W., CAW, comité bijzondere jeugdzorg, jeugdrechtbank, … . Indien het gezin door meerdere hulpverleners wordt begeleid, treedt de maatschappelijk werker in overleg met andere diensten (tussenkomsten op elkaar afstemmen, taken verdelen, zicht houden op het geheel, …).
Daarnaast kunnen ze ook ouders informeren en eventueel doorverwijzen naar bestaande diensten, voorzieningen en tegemoetkomingen

21/11/2018 20:59:35Stacks Image 2955
Stacks Image 2958
Stacks Image 2961
Stacks Image 2964
Stacks Image 2969
Stacks Image 2972
Stacks Image 2975
Stacks Image 2978