CSS3 Button Design Css3Menu.com

Pedagogische Begeleiding MFC

Het leefgroepteam worden begeleid door een leefgroepbegeleider (orthopedagoog) en de sociale dienst.

Beeldvorming: In functie van het verhelderen van de begeleidingsvraag van het kind pogen we via diagnostiek, observaties, teambesprekingen, … een goede beeldvorming van het kind te verkrijgen, om zo tot een goede ondersteuning te komen.


 

Ondersteuning en advies: In samenspraak met ouders en team kan specifieke gezinsbegeleiding of opvoedingsondersteuning georganiseerd worden, op maat van één gezin, of voor verschillende ouders/gezinnen (ouderavonden, oudergroepen, SMOG-cursus voor ouders, …).
Dit in functie van advies en aanpak van opvoedingsgerelateerde problemen of vragen en noden die verband houden met de beperking van het kind.

Extern overleg: Indien noodzakelijk is er, steeds in samenspraak met de ouders, overleg met externe diensten inzake de begeleiding of behandeling van het kind (kinderpsychiatrische diensten, centrum voor ontwikkelingsstoornissen, diensten geestelijke gezondheidszorg, thuisbegeleidingsdiensten, …).

Individuele begeleidingsafspraken worden, in samenspraak met de ouders en het team, opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst. Deze bespreken we jaarlijks met de ouders.

21/11/2018 20:53:25Stacks Image 2995
Stacks Image 2998
Stacks Image 3001
Stacks Image 3004
Stacks Image 3009
Stacks Image 3012
Stacks Image 3015
Stacks Image 3018