CSS3 Button Design Css3Menu.com

Ambulante Werking

We bieden aan ouders van kinderen die niet (kunnen) genieten van de bovenstaande ondersteuningsvormen, de kans tot ambulante ondersteuning in het opvoedingswerk.
Dit in samenwerking met BO De Kindervriend (afdeling Rekolettenstraat Kortrijk) en BO De Waterlelie (Moorsele) en begeleid door gekwalificeerde opvoed(st)ers uit het MPI.
De ambulante werking houdt in dat er voor kinderen die school lopen in BO De Kindervriend (externaat) en BO De Waterlelie, op woensdagnamiddag aangepaste opvang en spelactiviteiten worden georganiseerd. Concreet betekent dit dat de kinderen ’s middags een broodmaaltijd wordt aangeboden en er daarna leuke activiteiten worden voorzien: er wordt  geknutseld, er worden spelletjes gespeeld, verjaardagen en feesten gevierd, uitstapjes gemaakt, …

Voor deelname aan de ambulante werking is een goedkeuring nodig van het VAPH (PEC-beslissing).
Hoe inschrijven?
Ouders die vrijblijvend meer informatie willen of hun kind wensen in te schrijven, nemen best telefonisch contact op (tel.: 056/24 57 87).

www.dekindervriend.be ondersteunende websites: www.nealsfriends.be www.2bfound.be

21/11/2018 05:17:26Stacks Image 3563
Stacks Image 3566
Stacks Image 3569
Stacks Image 3572
Stacks Image 3577
Stacks Image 3580
Stacks Image 3583
Stacks Image 3586