CSS3 Button Design Css3Menu.com

Multifunctioneel Centrum "De Kindervriend"


Voor wie?

Kinderen van 2,5 tot 15 jaar* (einde buitengewoon basisonderwijs) met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende problematiek.

Wat?

Ons hulpaanbod bestaat uit:

° Begeleiding

° Dagopvang

° Verblijf

* Outreach

Voor een beperkte hulpvraag kan u zich rechtstreeks richten tot de sociale dienst van MFC De Kindervriend: zie fiche Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Wanneer u een vraag heeft naar meer intensieve of langdurige ondersteuning dient u een aanvraagprocedure via de Intersectorale Toegangspoort te doorlopen. U kan zich hiervoor richten tot een multidisciplinair team, bijvoorbeeld het CLB team, dat samen met u de nodige documenten opmaakt en de procedure verder opvolgt.

MFC De Kindervriend werkt nauw samen met Buitengewoon Basisonderwijs De Kindervriend en Revalidatiecentrum De Kindervriend. Ook kinderen uit andere scholen kunnen beroep doen op ons zorgaanbod.

* Beperkte groep jongeren van 12 tot 21 jaar: Leefgroep De Nisse (doorstroom vanuit  MFC De Kindervriend).

 

 

 

 

21/11/2018 21:10:11Stacks Image 2835
Stacks Image 2878
Stacks Image 2881
Stacks Image 2884
Stacks Image 2889
Stacks Image 2892
Stacks Image 2895
Stacks Image 2898