CSS3 Button Design Css3Menu.com

PSYCHOMOTORIEK

Psychomotoriek kunnen we vertalen als het samengaan van geest (psyche) en bewegen (motoriek), van denken en doen of van denken en handelen. In de volksmond zegt men vaak:”Al doende leert men of oefening baart kunst”.
Een goede ontwikkeling van de motoriek, zoals stappen, lopen, springen, vormt de basis van alle bewegen. Het is een goede uitvalsbasis om te komen tot meer complexe manieren van bewegen zoals fietsen, zwemmen, basketten,…
Het bewegen stimuleert het kind zowel motorisch, zintuiglijk, emotioneel als cognitief: zo ontdekken kinderen tijdens beweging hun eigen lichaam, leren ze hun durven en kunnen in te schatten.
Bewegingservaringen geven hen een betere kijk op wie en wat ze zijn in hun omgeving.
Met de motorische vorming ontwikkelt ook het besef van ruimte en tijd, de auditieve en visuele waarneming, het lichaamsbesef, het gevoel voor ritme, …
Een goede basismotoriek, lichaamsbesef, ruimtelijke oriëntatie, ruimtelijke structuratie en tijdsperceptie… zijn enkele basispeilers om te komen tot schoolse vaardigheden (lezen, rekenen, schrijven,…).
Psychomotoriek is dus meer dan bewegen alleen.
Het is een benadering van de mens in die aspecten die belangrijk zijn voor de volledige ontplooiing van het totale mens zijn.

21/11/2018 21:22:44Stacks Image 2332
Stacks Image 2335
Stacks Image 2338
Stacks Image 2341
Stacks Image 2346
Stacks Image 2349
Stacks Image 2352
Stacks Image 2355