CSS3 Button Design Css3Menu.com

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie “De Kindervriend” (CAR) - (Revalidatiecentrum)

VOORSTELLING

Kinderen met ontwikkelings- en andere stoornissen zijn dikwijls zeer beperkt in hun vermogen om de nodige kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven. Hierdoor missen zij veel kansen om zich op een vrij normale manier in de maatschappij te integreren en een eigen plaats in te nemen.
Als revalidatiecentrum streven wij ernaar deze kinderen  een oplossing te bieden in hun vaak lange zoektocht naar hulp voor hun meestal vrij complexe problematiek. De problemen zijn meestal van die aard dat ze thuis, op school, of in de andere dichte omgeving zonder externe hulp niet steeds tot maximale ontwikkeling komen.
In dat geval kan u bij ons in eerste instantie terecht voor een multidisciplinair onderzoek. Een team van gespecialiseerde therapeuten (maatschappelijk assistent(e), logopedist(e), kinesitherapeut(e), ergotherapeut(e), pediater, psycholo(o)ge(e)/orthopedago(o)g(e)) gaat op zoek naar een passende diagnose en onderzoekt of u in aanmerking komt voor therapie in ons centrum.
Afhankelijk van de problematiek kan u dan bij ons terecht voor kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie op maat van de kinderen. We bieden elk kind maximale ontwikkelingskansen en streven naar maximale zelfstandigheid van elk kind.
 

21/11/2018 21:13:44Stacks Image 2204
Stacks Image 2207
Stacks Image 2210
Stacks Image 2213
Stacks Image 2219
Stacks Image 2222
Stacks Image 2225
Stacks Image 2228