CSS3 Button Design Css3Menu.com

Verblijfsregeling:

Ouders kiezen niet enkel voor degelijk onderwijs, opvoeding en therapie, maar ook voor een verblijfsregeling op school.  Zij kunnen verkiezen dat hun kind op internaat of deeltijds internaat gaat, of semi-intern wordt en iedere dag thuis is.  Ouders kunnen ook enkel kiezen voor externaat.  Kies verder om meer te weten over onze verblijfsregelingen.

Meer over de verblijfsmogelijkheden van "de Kindervriend"

 

    •    Internaat in het MPI te Rollegem
    •    Semi-Internaat in het MPI te Rollegem
    •    Externaat in het BO van de Kindervriend

21/11/2018 21:13:50Stacks Image 1384
Stacks Image 1387
Stacks Image 1390
Stacks Image 1393
Stacks Image 1399
Stacks Image 1402
Stacks Image 1405
Stacks Image 1408