CSS3 Button Design Css3Menu.com

Externaat:
 
A. Werking
Onze externaatswerking is toegankelijk tussen - en na de schooluren, op maandagmorgen en op vrijdagavond na schooltijd tot 16 uur. Dan vertrekken alle bussen huiswaarts.
Het externaat staat open voor deze kinderen die geen onderkomen vinden in de semi-internaats- of internaatswerking van het Medisch Pedagogisch Instituut of voor die ouders die expliciet voor een externaatswerking kiezen.
Inschrijven…
Omdat de bussen van het leerlingenvervoer 's avonds geen 2 keer kunnen uitrijden willen wij een extra betalende service verstrekken aan ouders. Deze bestaat erin dat de kinderen begeleid worden na schooltijd en een betalend - of zelf meegebracht vieruutje kunnen nuttigen. De resterende avondtijd wordt gebruikt om vrij - en begeleid spel te verzorgen. Het staat de ouders vrij al dan niet hun kind zelf, direct na schooltijd te komen afhalen en geen gebruik te maken van deze diensten.
Op de middag kunnen zelf meegebrachte boterhammen genuttigd worden of er kan voorzien worden in een verse,warme, betalende maaltijd.
Externe kinderen gaan op woensdagmiddag na de lessen om 12 uur huiswaarts met het zonale leerlingenvervoer binnen de regio Kortrijk.
Als doelstellingen voor deze externaatswerking willen wij de klemtoon leggen op volgende attitudes :

  • Goede tafelgewoonten bijbrengen.
  • Sociale contacten uitbreiden.
  • Rekening houden met elkaar.
  • Hoffelijk zijn.
  • Kleine huishoudelijke karweitjes opknappen.
  • Vrije tijd nuttig leren invullen.

Het leefgroepgebeuren vinden wij belangrijk als sociale - en zelfredzaamheidsontwikkeling in groep.
Om dit mogelijk te maken organiseren wij deze werking met drie vaste begeleiders in een grote ruimte.
Voor verdere informatie : laat niet na de schooldirectie te contacteren of indien uw kind reeds als leerling ingeschreven is, gebruik het wekelijks contactboekje tussen thuis en leefgroep.
 
B. Ambulant werk op woensdagnamiddag
Ouders die toch op woensdagnamiddag een degelijke werking en opvang wensen, kunnen een beroep doen op de ambulante werking binnen het MPI. Voor verdere info, gelieve zich te wenden tot de maatschappelijk werker.

21/11/2018 20:53:05Stacks Image 1507
Stacks Image 1510
Stacks Image 1513
Stacks Image 1516
Stacks Image 1521
Stacks Image 1524
Stacks Image 1527
Stacks Image 1530