CSS3 Button Design Css3Menu.com

Busvervoer

A. Rechthebbend
Ouders kunnen van het gratis busvervoer genieten als de opstapplaats van het kind zo gekozen is dat deze de dichtst bijzijnde is tegenover een andere school van hetzelfde net die onderwijs aanbiedt van hetzelfde type en niveau.
B. Contactadressen

Busnummer-Afdeling

Uitbater

Begeleiding

Kor 020 - Olmenlaan - Kortrijk

Coach Partners

Tel. 056/36 03 93

Mevr. Solange Steenhuyse

Tel. 0474 83 28 20

Kor 029 - Rollegemkerkstraat - Rollegem

Coach Partners

Tel. 056/36 03 93

Mevr. Rita Depuydt

Tel. 0473/64 54 34

Kor 030 - Rollegemkerkstraat - Rollegem

Coach Partners

Tel. 056/36 03 93

Mevr. Wyffels Claurine

tel. 0470/54 35 21

Kor 031 - Rollegemkerkstraat - Rollegem

Firma Demuynck - Vansteelandt

Tel. 056 22 37 17

Mevr Ann Vandorpe

Tel. 0472 45 58 20

Kor 032 - Rollegemkerkstraat - Rollegem

Firma Transibus

Tel. 056 50 91 21

Mevr. Seys Mauricette

Tel. 0487/22 13 06

Kor 033- Rollegemkerkstraat - Rollegem

Firma Demuynck - Vansteelandt

Tel. 056 22 37 17

Mevr. Vercruysse Rose-Mie

Tel. 0472/50 22 92

Kor 036 - Rollegemkerkstraat - Rollegem

Coach Partners

Tel. 056/36 03 93

Mevr. Mia Verhaegen

Tel. 0495 82 22 27

 

 • Bij vragen omtrent verloren voorwerpen contacteer dan het schoolsecretariaat en zij zullen indien het dringend is, de uitbater verwittigen.
 • Bij melding van ziekte van uw kind of het terug ophalen na ziekte, contacteer in eerste instantie de school of het MPI, mogelijks de begeleider als een afwezigheid vooraf gekend is.
 • Bij vragen, opmerkingen of problemen, contacteer de directie op het algemeen telefoonnummer. 

C. Busreglement
RICHTLIJNEN VOOR DE LEERLINGEN / OUDERS


 1. De leerlingen moeten de begeleider gehoorzamen.
 2. Zij blijven tijdens de rit op de plaats zitten die door de begeleider aangeduid wordt.
 3. Er mag niet gegeten, gedronken, gesnoept noch gerookt worden op de bus.
 4. Opdat het vervoer vlot zou verlopen, moet de leerling tijdig klaar staan aan de voorziene halte en dit onder de hoede van de ouders.
 5. Zij mogen geen ramen noch deuren bedienen.
 6. De ouders moeten de begeleiders verwittigen van een voorziene afwezigheid.
 7. Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de begeleider. De ouders van de vervoerde leerlingen dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid en moeten de nodige schikkingen treffen om de aan hun hoede toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs die zijde van de weg waar de bus stopt.
 8. Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet voorziene halte
 9. Indien ouders toelaten dat hun kind zich op eigen houtje naar de bus begeeft zonder begeleiding of zonder begeleiding van de ouders na het afstappen zich naar huis begeven, dan moet dit uitdrukkelijk vermeld worden op het te ondertekenen strookje in de rubriek uitzondering.
 10. Bij het niet naleven van het busreglement of slecht gedrag van de leerling kan door de directie het gebruik van de bus tijdelijk of definitief ontzegd worden.
 11. De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan de bus aanbrengt.

21/11/2018 21:36:54Stacks Image 1547
Stacks Image 1550
Stacks Image 1553
Stacks Image 1557
Stacks Image 1562
Stacks Image 1565
Stacks Image 1568
Stacks Image 1571