CSS3 Button Design Css3Menu.com


Bestuur
 
Schoolbestuur : VZW De Linde
Gesticht op 18 november 1999
Startdatum beheer 3 scholen : 17-01-2000
Scholen :


Maatschappelijke zetel :

VZW De Linde

Rollegemkerkstraat 51

8510 RollegemVoorzitter: Dhr Strackx Gilbert
Burgemeester Mayeurlaan 25 – 8500 Kortrijk 
Tel. 056/22 32 34
 
Leden:

Dhr. Defoor Armand

Dhr Vergote Patrik

Dhr. Debaillie Frans

Dhr. Desyn Luc

Dhr. Vandeburie Marc

Dhr. Desramaults Erik

Mevr. Provoost Edith

Dhr. Van Hoecke Johan

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de pedagogische begeleidingsdiensten binnen het diocees Brugge.

 

21/11/2018 21:46:38Stacks Image 2162
Stacks Image 2166
Stacks Image 2169
Stacks Image 2172
Stacks Image 2177
Stacks Image 2180
Stacks Image 2183
Stacks Image 2186